Direkt zum Inhalt
x

Deutsch / IKT (A2)

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer: 12. September 2022 - 13. Februar 2023

Brückenkurs A2 + B1, September 2022 - Februar 2023

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer:  13. September 2022 - 15. Februar 2023

Deutsch / IKT (A1.2)

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer: 13. September 2022 - 15. Februar 2023

Deutsch / IKT (A1.1

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer: 12. September 2022 - 13. Februar 2023

Deutsch / IKT (A1.2) - Land Oberösterreich

September 2022 - Dezember 2022

Kursdauer: 12. September 2022 - 16. Dezember 2022

Alphabetisierung 2

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer: 12. September 2022 - 14. Februar 2022

Alphabetisierung 1-2

September 2022 - Februar 2023

Kursdauer: 12. September 2022 - 14. Februar 2023

Sechs Schritte zum Paradies

Juni 2022 - Juli 2022

WAS?

Brückenkurs 2022: Deutsch/ Englisch

Mai 2022 - Dezember 2022

Kursdauer: 23. Mai 2022 bis 7. Dezember 2022

Brückenkurs 2022: Mathematik/IKT

Mai 2022 - Dezember 2022

Kursdauer: 23. Mai 2022 bis 7. Dezember 2022

Kurse abonnieren